GAT for Charity 2012

สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ Angkriz  ร่วมกับ โรงแรมใบหยก เสนอโครงการ 

I hate GAT for charity 2012                                                                                                              

ติว GAT free 1 วัน  non-stop กับสถาบัน Angkriz 

ณ  โรงแรมใบหยก 2 ห้อง Rainbow Hall ชั้น 17  

ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่ 16.00 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการสมัคร

ส่ง E-mail โดยระบุชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน ให้ครบถ้วน

แล้วส่งมาที่ gatforcharity2012@gmail.com

ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เท่านั้น  ตั้งแต่เวลา เที่ยงคืน เป็นต้นไป

( ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 ของวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ )

(หากคนใดสมัครก่อนเวลาที่กำหนด ทางสถาบันจะไม่นับรายชื่อนะคะ)

ทางสถาบันจะประกาศรายชื่อ 400 คนแรกที่สมัครทันค่ะ

*หมายเหตุ: 1 E-mailต่อ 1 รายชื่อเท่านั้น

น้องๆสามารถตรวจสอบรายชื่อและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.angkriz.com

www.facebook.com/angkriz

 

**สมัครให้ทัน เพราะทุกอย่างฟรี**