เชิญนักเรียน Angkriz ถ่ายภาพ campaign ประจำปี (จองด่วน)

พี่ลูกกอล์ฟและสถาบัน Angkriz

ขอเชิญนักเรียนที่เรียนกับ #angkriz ในปี 2016 – 2017

ร่วมโครงการภาพถ่าย portrait ประจำปีของเรา

เพื่อเก็บภาพนักเรียนเป็นความทรงจำ

นักเรียนที่สนใจ สามารถจองวัน เวลา ถ่ายภาพได้ที่ angkrizevents@gmail.com 

Because each of you is a star 
2016-2017

Date: 2 – 3 May
Time: 10.00 – 19.00
Location: Angkriz (Samyarn)

Dear Angkriz students,

Please join our annual portrait shoot to bring out the best in you if you happen to have enrolled in any Angkriz courses between 2016 – 2017. We look forward to welcoming you at Angkriz.

The objective of this campaign is to bring out the uniqueness of each student by letting them be themselves through their portraits.

Book your time at angkrizevents@gmail.com