บรรยากาศบรรยายงานEdTex ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 60