บรรยายงาน “ภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิต กับครูลูกกอล์ฟ” ที่สำนักงานขายAshton Chula-Silom