งานเปิดตัวหนังสือ Love at 1st ไซร้ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 21 (BOOK EXPO THAILAND 2016)

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือ Love at 1st ไซร้

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 21 (BOOK EXPO THAILAND 2016)

วันที่ 15 ต.ค. 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์